Hồng Hải Seafoods

Nhà hàng Hồng Hải

236 Pasteur, Phường 6, Quận 3, Tp.HCM

Tel: 08.38204136 - Fax: 08.38205960

10.785102
106.6907866
19
Nhà hàng Hồng Hải
Bản quyền © 2014 seafoodhonghai.com